Odprte prijave za pridobitev certifikata Družbeno odgovoren delodajalec

Ljubljana, 5. februarja 2020 – V okviru ozaveščevalnega projekta, ki poteka pod krovnim sloganom »Nobeno delo se ne naredi samo od sebe«, je od danes odprt tudi razpis za pridobitev certifikata Družbeno odgovoren delodajalec. Cilj, ki ga certifikat zasleduje, je celovito izboljšanje družbeno odgovornega upravljanja gospodarskih in negospodarskih subjektov s posebno pozornostjo do zaposlenih. Obenem bo skozi proces certificiranja možno preveriti dejansko vključenost in uspešnost delodajalcev v družbeno odgovornem delovanju. V postopek pridobivanja certifikata lahko vstopijo podjetja in organizacije, ki imajo vsaj pet zaposlenih. Nosilec projekta Ekvilib Inštitut s partnerji Gospodarska zbornica Slovenije, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije in Združenje delodajalcev Slovenije vabijo na informativni dan predstavitve certifikata, ki bo potekal v sredo, 12. februarja 2020, na Gospodarski zbornici Slovenije.

Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec temelji na mednarodnem standardu družbene odgovornosti ISO 26000. Osredotoča se na izboljšanje delovnih pogojev zaposlenih na štirih področjih: usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, medgeneracijsko sodelovanje, varnost in zdravje pri delu ter organizacijsko upravljanje z družbeno odgovornostjo. Je edini certifikat v Sloveniji, ki spremlja tudi napredek podjetij in organizacij na področju družbene odgovornosti v širšem smislu.

Aleš Kranjc Kušlan, direktor Ekvilib Inštituta, je izpostavil: »Podjetje oz. organizacija s pristopom k pridobitvi certifikata izkaže svojo družbeno odgovornost in skrb do vseh zaposlenih. Zavzeti, motivirani in zadovoljni zaposleni so gonilo razvoja v podjetjih oz. organizacijah. S tem se podjetja oz. organizacije izognejo fluktuaciji delovne sile in podaljšujejo delovno aktivnost zaposlenih. Skozi strategijo družbene odgovornosti podjetje gradi tudi na svoji zaposlovalčevi znamki (angl. employer branding). Ta je pomemben dejavnik konkurenčnosti na trgu delovne sile. Taka strategija, poleg pozitivnih vplivov na družbo in okolje, prinaša tudi krepitev dobičkonosnosti in konkurenčnosti podjetja oz. organizacije.«

Prvih 100 prijav za certifikat brezplačnih

Certifikati se bodo podeljevali v dveh stopnjah: naprej Pristopni, nato Napredni certifikat. Slednji se bo nadalje delil na tri stopnje: Napredni 1, 2 in 3. Ob vključitvi v proces se bo prijavitelj lahko odločil za certificiranje enega ali več področij certifikata, od skupaj štirih. V primeru, da se bo prijavitelj odločil za pridobitev certifikata na vseh štirih vsebinskih področjih, bo pridobil krovni certifikat.

Za prvih 100 prijaviteljev, ki se bodo za certificiranje prijavili v letu 2020, bo certifikat brezplačen. Do konca trajanja projekta, to je do septembra 2022, bo certifikat brezplačen še za 100 prijaviteljev, skupno torej za 200 podjetij oz. organizacij. Po zapolnitvi te kvote oz. po septembru 2022 pa bo pridobitev certifikata postala plačljiva.

»Podjetje oz. organizacija se z izpolnitvijo prijavnih dokumentov vključi v postopek certificiranja. Sledi pregled prijave, analiza internih dokumentov ter izvedba delavnic, na katerih se z odgovornimi osebami in panelom deležnikov opravi analizo stanja ter določi načrt izvajanja izbranih ukrepov v prihodnje. Pred pridobitvijo Pristopnega certifikata mora prijavitelj implementirati še temeljne ukrepe. Gre za nabor ukrepov iz vseh štirih vsebinskih področij certifikata, ne glede na to, za katero področje želi posamezno podjetje oz. organizacija pridobiti certifikat ,« razlaga postopek podelitve certifikata Petra Hartman, strokovna sodelavka Ekvilib Inštituta.

Prijavitelj bo imel po podpisu pogodbe na voljo šest mesecev, da pridobi Pristopni certifikat. Po njegovi pridobitvi pa ima do 36 mesecev časa, da implementira izbrane ukrepe oziroma priporočila revizorja.

12. februarja 2020 – Informativni dan za pridobitev certifikata Družbeno odgovoren delodajalec

Vsa podjetja in organizacije, ki jih zanimajo podrobnosti pridobivanja certifikata Družbeno odgovoren delodajalec, vabimo na brezplačen Informativni dan, ki bo potekal v sredo, 12. februarja 2020, ob 14. uri v dvorani F na Gospodarski zbornici Slovenije (Dimičeva ulica 13, Ljubljana).

Več informacij o dogodku ter prijavnico na razpis za certifikat Družbeno odgovoren delodajalec najdete na www.certifikatdod.si.

Vabljeni, da spremljate tudi Facebook stran certifikata Družbeno odgovoren delodajalec.