Odziva Eurodada in Ekvilib Inštituta na #FinCEN dokumente

Odziva Eurodada in Ekvilib Inštituta na #FinCEN dokumente

V nedeljo, 20. septembra 2020, so v sklopu mednarodnega preiskovalnega novinarskega projekta #FinCEN Files, v katerem je sodelovalo preko 400 novinarjev v koordinaciji ICIJ, vključno z oštro.si, razkrili globalno gibanje nezakonitih finančnih tokov skozi mednarodni bančni sistem.

V odziv na FinCEN Files Tove Maria Ryding, koordinatorka davčne pravičnosti pri Evropski mreži o dolgu in razvoju (Eurodad), pravi:

“FinCEN Dokumenti nas močno opozarjajo na dejstvo, da čiščenje svetovnega finančnega sistema ne more biti prepuščeno samo bankam. Naše vlade morajo pospešiti in ustvariti zaščitne ukrepe, preglednost, nadzor in globalno sodelovanje, potrebne za ustavitev mednarodnih tokov nezakonitega denarja.

“Ob krizi koronavirusa ta problematika še nikoli ni bil bolj nujna. Med zadnjo finančno krizo so si vlade zelo prizadevale za reševanje bank, vendar so pogosto zanemarjale blaginjo svojih državljanov, ki so se soočali z zmanjšanjem javnega financiranja bolnišnic šole, medtem ko so nezakoniti finančni tokovi še naprej praznili javno blagajno. Tokrat mora biti drugače.

“Obstoječi mednarodni standardi niso uspeli rešiti problemov, hkrati pa so ustvarili težave za majhne države z nizko stopnjo virov, ki so imele občasno težave spoštovati okorna in neučinkovita pravila. Medtem pa ZDA ves čas zavlačujejo, ko gre za sodelovanje in izmenjavo informacij z drugimi državami. Kot lahko vidimo v FinCEN dokumentih, je prišlo tudi do nevarnih zadržkov pri preganjanju svetovnih bank, ki prenašajo nezakonit denar. Ključna težava je, da največje in najbogatejše države, ki so pogosto tudi rezidenčne države največjih bank, prevladujejo pri določanju mednarodnih standardov. Nujno potrebujemo globalni proces, v katerem bodo vse države enakovredno sodelovale pri pregledu in prenovi mednarodnih standardov za zaustavitev nezakonitih finančnih tokov.

“Še vedno je preveč enostavno za prevarante, kriminalce in utajevalce davkov, da premikajo denar po mednarodnem sistemu, ne da bi razkrili svojo identiteto. Tudi znotraj EU je treba še veliko domačih nalog, tako v smislu krepitve predpisov kot izvajanja že sprejetih. Kot prvi korak morajo vlade prepovedati anonimno lastništvo podjetij in tajne sklade z oblikovanjem javnih registrov, ki kažejo, kdo je v resnici lastnik česa.

“Globoko smo hvaležni na stotine novinarjem in žvižgačem po vsem svetu, ki še naprej prevzemajo nevarno delo razkrivanja mednarodnih goljufij in izmikanja davkom nekaterih najmočnejših akterjev na svetu – tako posameznikov kot velikih multinacionalnih korporacij. Vendar je že skrajni čas da se vlade pridružijo boju proti nezakonitim finančnim tokovom, tudi z uvedbo transparentnosti, globalnega sodelovanja in predpisov, ki jih potrebujemo, da rešimo ta problem.”

Maruša Babnik, ki pokriva davčno pravičnost v Ekvilib Inštitutu (član Eurodada) pa dodaja:

»Pred nami je danes ponovno dokaz, da zdajšnji mednarodni finančni in davčni sistemi ne delujejo. Po svetu izmikanje davkom in nezakoniti tokovi denarja stanejo države več sto milijard dolarjev letno. In Slovenija ni izvzeta iz te zgodbe.

“Govorimo o sredstvih, ki bi jih lahko namenili za kakovostne javne storitve – od zdravstva do šolstva, javnega transporta, kot tudi za naslavljanje podnebnih sprememb ter nenazadnje kratkoročnih in dolgoročnih posledic pandemije – v smeri udejanjanja ciljev trajnostnega razvoja.

»Že pretekla razkritja so nam pokazala, da so posamezne odvetniške družbe v davčnih oazah in banke del globalne mreže tistih, ki omogočajo tajnost. S tem tudi otežujejo preiskovanje primerov goljufij, utaj in izogibanja davkom. Pridobivanje informacij za preiskovalce in sodišča je še vedno dolgotrajno, kljub zavezam k mednarodni izmenjavi podatkov in sodelovanju. To je dokaz, da hitre rešitve sistema ne zadostujejo. »Potrebujemo konkretne reforme. Dobra novica je, da so rešitve že znane. Prvi korak je zagotoviti transparentnost. To je prvi korak do tega, da podjetja, banke in najbogatejši prispevajo svoj delež za razvito družbo. Nadaljnji koraki peljejo k temu, da davki dosežejo tiste, ki jih potrebujejo najbolj. Manjka predvsem politična volja. Vodje držav, vključno s Slovenijo, morajo nemudoma podpreti ukrepe za večjo transparentnost in progresivne davčne sisteme; v katerih prispeva vsak svoj delež in se davkov ne prelaga na druge. To je toliko bolj nujno v času pandemije koronavirusa, ki se je že prevrgla v novo gospodarsko in socialno krizo.«