Beg kapitala

Posted by Posted by 0 comments

Ozadje

Beg kapitala predstavlja resen razvojni problem. Ocenjuje se, da vsako leto približno 1.000 milijard ameriških dolarjev odteče iz držav v razvoju, kot posledica nedovoljenega bega kapitala, kar predstavlja skoraj 10-kratnik svetovne uradne razvojne pomoči. Davčne utaje in izogibanje davkom predstavljajo državam v razvoju veliko izgubo. Svetovna banka ocenjuje, da vsako leto 500 do 800 milijard USD na nedovoljene načine zbeži iz držav v razvoju. Več kot 65 odstotkov teh nelegalnih pobegov izhaja iz davčnih utaj multinacionalk in naklepnega izogibanja davkom. Kapital, ki beži iz držav v razvoju, pa pogostokrat konča v davčnih oazah držav članic EU

Namen evropskega projekta “Beg kapitala” (“Illicit Capital Flight”) je dvigniti zavest o tem, kako beg kapitala iz držav v razvoju ogroža sposobnost teh držav za izkoreninjenje revščine in dosego razvojnih ciljev tisočletja.

Cilj projekta

Cilj projekta je seznaniti javnost v državah EU o učinkih nezakonitega bega kapitala za doseganje razvojnih ciljev tisočletja, z namenom pridobitve politične podpore na nacionalni in EU ravni za večjo usklajenost politik EU z razvojnimi cilji. To je mogoče doseči z razkrinkanjem povezav med trgovinskimi in investicijskimi politikami EU, korporativnega odnosa EU in nezakonitim begom kapitala multinacionalk. Projekt poziva k sklenitvi bolj odgovornih, trgovinsko pravičnejših sporazumov med državami članicami EU in državami v razvoju, k bolj odgovornemu finančnemu poslovanju multinacionalk v državah v razvoju ter k okrepitvi skladnosti politik za razvoj, ki bi učinkovito reševale ta problem.

Namen projekta

Projekt spodbuja kritično mišljenje civilne družbe, nevladnih organizacij, oblikovalcev javnih politik in medijev o nezakonitem begu kapitala in njegovem vplivu na uresničevanje razvojnih ciljev tisočletja in medsebojne povezanosti politik EU – zlasti na področju trgovine in naložb. Ciljna skupina projekta so nevladne organizacije, ki skupaj s političnimi odločevalci in mediji delujejo na področju razvojne pomoči. Glavni namen sodelovanja Ekvilib Inštituta v projektnem konzorciju je v prenosu dobrih metod in tehnik ozaveščanja javnosti o problematiki, od razvitih evropskih nevladnih organizacij, ki delujejo na področju razvojne pomoči na slovensko civilno družbo.

Poročilo o begu kapitala

Vsako leto člani projektnega konzorcija ob pomoči zunanjih strokovnjakov pripravijo poročilo o begu kapitala (Capital Flight Watch Report), ki obsega pregled stanja v državah partnericah projektnega konzorcija. Poročilo o begu kapitala služi kot pomoč pri razpravah z oblikovalci politik o negativnih vplivih bega kapitala iz držav v razvoju na nacionalni in EU ravni. Vsa poročila so dosegljiva na strani Publikacije.

Projektni partnerji

Vodilni partner projekta je Eurodad, evropska mreža, ki se ukvarja z vprašanjem dolga in revščine, iz Bruslja. Člani projektnega konzorcija pa so poleg Ekvilib Inštituta še:

 • GLOPOLIS – Češki inštitut za globalne politike,
 • Christian Aid – Organizacija iz Velike Britanije, ki se bori proti svetovni revščini,
 • Oxfam France – Mednarodna organizacija s sedežem v Franciji, ki se bori proti svetovni revščini in socialnim krivicam,
 • IBIS – Danska organizacija za razvoj in solidarnost na globalni, nacionalni in lokalni ravni
 • Forum Syd – Švedska organizacija, ki se bori za globalno pravičnost,
 • Mani Tese – Italijanska organizacija, ki se bori proti svetovni lakoti in razlikami med severom in jugom,
 • Development and Debt coalition Ireland – Irska organizacija, ki opozarja na krivičnost dolžniške krize,
 • Centre National de Coopération au Développement – Belgijsko združenje nevladnih organizacij, ki se bojujejo za vladavino prava in spoštovanje človekovih pravic,
 • Intermon Oxfam – Mednarodna organizacija s sedežem v Španiji, ki se bori za odpravo revščine, dostojno življenje ljudi ter za spoštovanje družbenih in ekonomskih pravic ljudi,
 • Institute of Global responsibility – Poljski inštitut za globalno odgovornost, ki je aktiven na področju razvojne pomoči, razvoja znanja in sodelovanja z državami v razvoju,
 • Foundation for Development of Democratic Rights – Madžarska organizacija, ki se bori za odgovorno in trajnostno naravnano družbo,
 • CCFD-Terre Solidaire – Francoska organizacija, ki se bori za razvoj in odpravo lakote na svetu.

Trajanje projekta
2013-2015

Kontakt
Za več informacij o projektu “Beg kapitala” se obrnite na info[at]ekvilib.org.

Financerji


Projekt financirata Generalni direktorat za razvoj in sodelovanje, Evropske komisije in Direktorat za mednarodno razvojno sodelovanje Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije


Zadnje objave projekta

Dodaj odgovor