Čas je za pravice žensk in enakost spolov v Črni…

Posted by Posted by 0 comments

Od maja 2014 do septembra 2016 smo v sodelovanju s črnogorsko organizacijo Inštitutom za javno politiko Podgorica izvajali 3 letni projekt na področju pravic žensk in enakopravnost spolov v Črni gori.

Cilji projekta

Splošen cilj: Zvišati raven prepoznavnosti pomena naslavljanja področja pravic žensk in neenakopravnosti spolov v javnosti in med političnimi akterji v Črni gori.

Specifični cilji:

  • Vzpostavitev mreže strokovnjakov za usposabljanje in svetovanje na področju pravic žensk in enakopravnosti spolov.
  • Vključevanje vprašanja ne/enakopravnosti spolov in pravic žensk v javni diskurz.

Priprava strokovnih izhodišč za izboljšanje sistemskega okvirja na področju pravic žensk in neenakopravnosti spolov v Črni gori.

Ključne aktivnosti:

  • Vzpostavitve mreže trenerjev na področju enakopravnosti spolov in pravic žensk ter izvedba mednarodnih in lokalnih usposabljanj.
  • Organizacija dogodkov za dvig osveščenosti o vprašanjih neenakopravnosti spolov in pravic žensk (okrogle mize, javne razprave, predavanja, regijska konferenca).
  • Delo z novinarji (delavnica, priprava vodil za novinarje).
  • Priprava študije dobrih praks in trenutnega stanja izvajanja Resolucije Združenih narodov RS 1325 (ženske, mir in varnost) v državah Zahodnega Balkana ter osnutka Nacionalnega akcijskega načrta za Črno goro.

Zagovorniške in promocijske aktivnosti za sprejetje Nacionalnega Akcijskega Načrta RS 1325.

Osnovni podatki o projektu

Projektni partnerji in podizvajalci: 

Trajanje projekta:
01.05.2014 – 30.09.2016

Vrednost projekta:
79.998,55 EUR

Financer:
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije
in Vlada Republike Slovenije

 

Kontakt:
Maruša Babnik, administratorka projekta (marusa[at]ekvilib.org)


Novice projekta: