Certifikat Družbeno odgovorno podjetje


Nosilec projekta: Ekvilib Inštitut

Projektni partnerji: Gospodarska zbornica Slovenije, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije in Združenje delodajalcev Slovenije

Trajanje projekta: 21.5.2019 do 30.9.2022

Uradna spletna stran certifikata

Projekt certifikat Družbeno odgovorni delodajalec bo skozi zastavljene aktivnosti preverjal in izboljšal družbeno odgovorno upravljanje podjetij in organizacij, pri čemer bo velik poudarek na odgovornosti do zaposlenih. Projekt bo z uporabo načel trajnostnega razvoja naslavljal družbene in tudi okoljske izzive ter podjetjem ter organizacijam ponujal ukrepe, ki bodo zmanjševali negativne in povečevali pozitivne vplive na gospodarstvo, družbo in okolje.

Certifikat bo preko nabora ukrepov delodajalcem ponujal priložnosti za izboljšanje na področju usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja, varnosti in zdravja na delovnem mestu, medgeneracijskem sodelovanju in na družbeno odgovornih vsebinah, kot so etično vodenje in nediskriminacija na delovnem mestu. Projekt bo spremljala komunikacijska kampanja, ki bo dvigovala zavedanje o pomenu družbene odgovornosti tako v splošni kot tudi strokovni, poslovni in odločevalski javnosti.

Po končani vzpostavitvi sistema certifikata »Družbeno odgovorni delodajalec« se bo v postopek certificiranja lahko vključilo 200 slovenskih podjetij in organizacij. Skupna vrednost projekta znaša 1.999.988,56 EUR, od tega znaša delež EU sredstev 1.599.990,85 EUR, delež slovenskih sredstev pa 399.997,71 EUR.

Projekt je sofinanciran s strani Evropskega socialnega sklada in poteka preko izvajalca razpisa Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. v okviru 8. prednostne osi »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, 8.3 prednostne naložbe »Aktivno in zdravo staranje«, 8.3.1. specifičnega cilja »Podaljšanje in izboljšanje delovne aktivnosti starejših, vključenih v ukrepe« Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.