Gibanje za davčno pravičnost

Posted by Posted by 0 comments
O projektu
Osrednja problematika projekta Gibanje za davčno pravičnost je izogibanje davkom, ki letno stane države v razvoju 160 mrd $. Potrebujemo spremembe na državni, regionalni in mednarodni ravni, ki bi odstranile strukturne vzroke svetovne revščine, neenakopravnosti in neenakega razvoja.

Trajanje projekta: 1. 4. 2015 - 31. 3. 2017

Projektni partnerji: ActionAid UK (koordinator projekta), Oxfam GB, Glopolis, Oxfam Intermón, IGO, DemNet, Peuples Solidaires, Ekvilib Institute, ActionAid Ireland, ActionAid Denmark, ActionAid Netherlands, Lapas For Zemiata, Oxfam Germany, Oxfam Italy, Oxfam Ireland, Oxfam France, Solidarité Oxfam, ActionAid Sweden, Oxfam Novib, Eurodad, ActionAid Nigeria.

Splošni cilj projekta je spodbujanje poštene in pravične davčne reforme, kot orodja za vključujočo in trajnostno rast, zmanjševanje revščine in neenakosti ter spodbujanje pravičnejših odnosov med razvitimi državami in državami v razvoju v obdobju po dogovorih o razvojnih ciljih tisočletja.

Specifični cilj projekta je povečanje kritičnega razumevanja in aktivne vključenosti državljanov EU, skupaj z aktivisti iz globalnega Juga v pan-evropskih prizadevanjih za progresivne in pravične reforme globalnih davčnih politik, predvsem v ELR2015.

Pričakovani rezultati:

 • Rezultat 1: Evropski državljani (predvsem med 21. in 30. letom starosti) so bolje ozaveščeni in bolj izražajo podporo pravičnim in nepristranskim davčnim sistemom.
 • Rezultat 2: Študentje, organizacije civilne družbe in njihovi podporniki imajo boljše kritično razumevanje globalnih davčnih politik ter znanja, kako se vključiti v debato o reformah davčne politike in aktivistična znanja.
 • Rezulatat 3: Študentje, organizacije civilne družbe in njihovi podporniki se aktivno vključujejo v razvoj progresivne pan-evropske drže do globalnih reform davčnih politik v sodelovanju z aktivisti globalnega Juga.
 • Rezultat 4: Odločevalci v Evropskem Parlamentu in v državah članicah se zavežejo k progresivnim davčnim politikam, ki koristijo tako evropskim državljanom, kot državljanom v državah v razvoju.

Vrste aktivnosti:

Komuniciranje

 • Doseganje javnosti s ključnimi sporočili o davčni pravičnosti s tradicionalnimi/ online /informacijskimi kampanjami ter kampanjami preko družabnih omrežij
 • EYD2015
 • Blog Action Day
 • O zgodbah iz svetovnega juga o vplivu davčne nepravičnosti na države v razvoju
 • Simultani medijski podvigi
Usposabljanje

 • Ocena dojemanja javnosti o vprašanjih davčne pravičnosti
 • Organizacija usposabljanj za trenerje za organizacije civilne družbe in podpornike, ki jim sledijo nacionalni treningi
 • Povezovanje s šolami in z univerzami
 • Spletni učni prostor za aktiviste na področju davčne pravičnosti
 • 2 konferenci za aktiviste
Vplivanje

 • Prilagojena poročila zagovornikov
 • Lobiranje aktivistov globalnega juga pri evropskih odločevalcih za progresivno davčno reformo
 • Dogodki na visoki ravni ob ključnih političnih trenutkih
Mobilizacija

 • Študenti, osebje organizacij civilne družbe in podporniki se udeležijo dogodkov, povezanih z davčno pravičnostjo v sodelujočih državah
 • Aktivisti globalnega juga se odpravijo na “davčno popotovanje z vlakom” po Evropi in spodbujajo splošno javnost, civilno družbo in odločevalce
 • Večja aktiviranost ljudi, ki bi dokazala informirano podporo za progresivno davčno reformo
 • Ulične akcije

 

Kontakt
Maruša Babnik, koordinatorka projekta (marusa[at]ekvilib.org)

 

Financerja

 

Projekt sofinancirata Evropska unija ter Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije.
Vsebina projekta je v celoti odgovornost Ekvilib Inštituta in ne odraža nujno
uradnih stališč Evropske unije ali Vlade Republike Slovenije.


Zgodbe projekta: