Globalna Sofa

Posted by Posted by 0 comments

O Globalni SOFI

Globalna SOFA (Global State OF Art) je pobuda Ekvilib Inštituta in partnerjev, v okviru katere raziskujemo in promoviramo vlogo umetnosti in kulture za doseganje trajnostnih družbenih sprememb na lokalni in globalni ravni.

Osredotoča se na odnos med umetnostjo, družbeno – politično sfero in socialno pravičnostjo ter raziskuje moč umetniškega izražanja in ustvarjanja za mobilizacijo in doseganje političnih, družbenih, osebnih in lokalno – globalnih sprememb.

SOFA kot prostor za izmenjavo …

Z GLOBALNO SOFO želimo vzpostaviti virtualen in realen prostor ter središče za vse, ki delujejo na področju umetnosti, kulture in/ali človekovih pravic, globalnega učenja ter socialne pravičnosti, in ki uporabljajo ali želijo uporabljati kreativne in domišljijske strategije in metodologije kot učinkovito orodje in sredstvo za doseganje lokalno-globalnih družbenih sprememb.

SOFA kot vir navdiha …

GLOBALNA SOFA deluje kot prostor navdiha in podpore za vse tiste, ki bi radi sprejeli izziv in se vključili v procese globalnih družbenih sprememb ter razvili in realizirali svojo vizijo pravičnejšega sveta.

Gledališče zatiranih ali: participatorno gledališče za globalne /in lokalne/ družbene spremembe

Fotografija ali: skozi objektiv človekovih pravic

Filmske projekcije ali: globalna umetnost sveta skozi družbeno kritične filme
Pretekli programi in aktivnosti Globalne SOFE:

• SOFINA UČILNICA z delavnicami, predavanji in razpravami,
• GLEDALIŠČE ZATIRANIH, v okviru katerega koordiniramo Mrežo gledališča zatiranih v Sloveniji,
• POBUDA SKOZI OBJEKTIV ČLOVEKOVIH PRAVIC, ki raziskuje odnos med fotografijo in človekovimi pravicami,
KREATIVNA KARAVANA, ki spodbuja povezovanje mladih umetnikov z različnih kontinentov,
• PRODUKCIJE umetniških del,
• INFO TOČKA z aktualnimi informacijami s področja umetnosti za družbene spremembe.

Arhiv objav Globalne SOFE je dostopen tukaj (v pdf.).

________________________________

Pobudo Globalno SOFO smo so-oblikovali in ustvarjali skupaj s spodaj naštetimi organizacijami in s podporo
Evropskega socialnega sklada EU, Ministrstva za kulturo RS, Ministrstva za zunanje zadeve RS in Mestne občine Ljubljana.

FOTOGRAFIJA: Skozi objektiv človekovih pravic
SPP zavod za promocijo fotografije| KUD France Prešeren | ActionAid International

Razstavne galerije:
Kud France Prešeren, Ljubljana | Kulturni dom, Krško | Kibla, Maribor | Galerija Tir Mostovna, Solkan
KID Pina, Koper | Galerija Magistrat, Ptuj | ARTPLANET, Krško

GLEDALIŠČE ZATIRANIH
Zavod Voluntariat | Društvo Humanitas | The Vienna Institute for International Dialogue and Cooperation Theatre of the Oppressed Vienna

Predhodno spletno stran, na kateri temelji posodobljena spletna stran, je delno so-financirala Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se je izvajala v okviru Operativnega razvoja človeških virov, razvojne prioritete: »Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti; prednostne usmeritve: Dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podpora njihovi socialni vključenosti«.