Krepitev vloge občin v gibanju za davčno pravičnost in razvoj

Posted by Posted by 0 comments

 

Namen projekta je spodbuditi lokalne skupnosti, da prepoznajo in nadalje spodbujajo pravično obnašanje podjetij na področju obdavčitve kot pomemben prispevek k trajnostnemu razvoju ter zmanjševanji neenakosti tako v razvitih državah kot v državah v razvoju.

Z osveščanjem javnosti in lokalnih skupnosti ter s spodbujanjem lokalnih skupnosti, da zahtevajo večjo davčno transparentnost in pošten odnos do davkov od svojih dobaviteljev in drugih poslovnih partnerjem, želimo doseči spremembo odnosa do davkov in prepoznavanje davkov kot trajnostnega finančnega vira razvoja z lokalnimi in globalnimi učinki.

Zato smo med drugim pripravili osnutek pisma zaveze in poziva občin k spodbujanju družbeno odgovornejšega davčnega ravnanja podjetij.

 


Kontaktna oseba: Maruša Babnik, marusa[at]ekvilib.org

 

FINANCER:

 

Projekt so-financira Evropska unija preko projekta LADDER združenja ALDA.