Podpora programskemu razvoju in širitvi mreže Eurodad

Posted by Posted by 0 comments
Vodilni partner:
European Network on Debt and Development (Eurodad)
Partnerji: ActionAid LBG; Financial Justice Ireland; Instytut Globalnej Odpowiedzialnosci; erlassjahr.de - Entwicklung Braucht Entshuldung; Foundation for Development of Democratic Rights; Re: Common; Glopolis O.P.S.; Oxfam Ibis; Stichting Both Ends; Weltwirtschaft, Okologie & Entwicklung - WEED EV; Xarxa de lÓbservatori del Deute en la Globalizacio; Stichting Onderzoek Multinationaleondernemingen;
Trajanje projekta (za Ekvilib Inštitut):
15. november 2018 do 30. junij 2022
Vrednost projekta:
5.669.736,00 €, od tega delež Ekvilib Inštituta: 91.292,00 €. Delež sofinanciranja s strani EU: 80 %
Kontaktna oseba:
Maruša Babnik, marusa[at]ekvilib.org

Za povezane novice kliknite tu >>>

Polni naslov projekta: Krepitev institucionalne, operativne in reprezentativne zmogljivosti mreže Eurodad za izvajanje koordiniranih aktivnosti in zagovorništva za spreminjanje politik, ki bi pomagale zagotoviti demokratično nadzorovan, okoljsko trajnosten finančni in ekonomski sistem, ki deluje v smeri izkoreninjenja revščine ter zagotavljanja človekovih pravic za vse

Namen projekta: Okrepiti institucionalno, operativno in reprezentativno zmogljivost mreže Eurodad za delovanje na obstoječih (dolg, davčna pravičnost, razvojna pomoč, zasebni sektor) in novih področjih na temo razvojnega financiranja. Vključuje krepitev vloge ter odgovornosti njenih članic za izvedbo koordiniranih zagovorniških aktivnosti na nacionalni in EU ravni ter krepitev globalnih koalicij in mrež, v katerih sodeluje Eurodad s sestrskimi mrežami v Afriki, Aziji in Latinski Ameriki.

Države koristnice: države članice EU, preko širitve mreže (trenutno pokrite države: Avstrija, Belgija, Češka, Danska, Finska, Francija, Nemčija, Madžarska, Irska, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Poljska, Slovenija, Španija, Švedska, Združeno kraljestvo); druge evropske države preko obstoječega članstva (Norveška, Švica); afriške države preko sodelovanja s sestrsko mrežo Afrodad; azijske države preko sodelovanja s sestrsko mrežo Asian People’s Movement on Debt and Development; države latinske Amerike preko sodelovanja s sestrsko mrežo Latindadd.

Projekt “Krepitev institucionalne, operativne in reprezentativne zmogljivosti mreže Eurodad za izvajanje koordiniranih aktivnosti in zagovorništva za spreminjanje politik, ki bi pomagale zagotoviti demokratično nadzorovan, okoljsko trajnosten finančni in ekonomski sistem, ki deluje v smeri izkoreninjenja revščine ter zagotavljanja človekovih pravic za vse” sofinancirajo Evropska unija s pogodbo št. CSO-LA/2018/401-870 ter Ministrstvo za zunanje zadeve in Republika Slovenija.

Za vsebino, ki nastane v sklopu projekta, so v celoti odgovorni mreža Eurodad, Ekvilib Inštitut in drugi partnerji ter sodelujoči deležniki in ne predstavlja uradnega stališča Evropska unije ali Vlade Republike Slovenije.