Prisvajanje zemlje

Posted by Posted by 0 comments

Prisvajanje zemljišč zaradi biogoriv (t.i. land grabbing)

Vseh 27 članic Evropske unije uporablja biogoriva, da bi dosegla svoje trajnostne energijske cilje. Vendar večina nima dovolj zemlje, da bi ustrezala zahtevam v svoji državi. Tako si evropske države prisvajajo zemljišča (land grabbing) v državah v razvoju, da bi zadostile povečanim zahtevam po tem gorivu. Zaradi tega so revni kmetje pogosto izseljeni iz zemljišč, ki so jih nekoč uporabljali za pridelovanje hrane zase, svoje družine ter za prodajo na lokalnih trgih. Pogosto gre za prisvajanje zemljišč ali podeljevanje koncesij brez predhodnega, svobodnega in informiranega soglasja njihovih lastnikov. Po podatkih raziskave partnerske organizacije ActionAid, je 98 velikih evropskih investitorjev do marca 2013 zakupilo 6 hektarjev velikih površin zemlje v pod-saharski Afriki, kar skupaj predstavlja površino dveh Belgij.

V sodelovanju z Luko Dakskoblerjem smo pripravili fotoreportažo o prisvajanju zemlje v Senegalu. Opise k fotoreportaži je pripravila dr. Anita Ramšak.

Kaj lahko narediš, da ustavimo prisvajanje zemlje v Senegalu?