Trajnostno. Lokalno. Globalno.

Posted by Posted by 0 comments
Projekt Trajnostno. Lokalno. Globalno., ki ga financira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije in bo trajal do oktobra 2020, ozavešča in izobražuje različne kroge javnosti o pomenu in vlogi mednarodnega razvojnega sodelovanja, mednarodni humanitarni pomoči ter globalnem učenju. Hkrati ozavešča o ciljih trajnostnega razvoja, opozarja na njihovo uresničevanje in vlogo države ter posameznika pri tem.
Nosilec projekta: SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč
Partnerji projekta: V konzorciju smo združeni Društvo Humanitas, Zavod Global, Inštitut za afriške študije, Zavod Voluntariat, Kulturno izobraževalno društvo PiNA, Mirovni inštitut, Humanitarno drušvo ADRA Slovenija, Umanotera, Društvo Focus, Amnesty International Slovenije, Društvo za združene narode za Slovenijo, Človekoljubno društvo Up Jesenice, Zveza prijateljev mladine Slovenije, Pravno informacijski center – PIC, Zavod Povod, Slovenska karitas, Slovenska filantropija, Ekvilib Inštitut in Zavod Tri.
Trajanje projekta: januar 2018 – oktober 2020
Financer projekta: Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije
Ključnik projekta: #TrajnostnoLokalnoGlobalno

Cilj projekta

Cilj projekta je prek ozaveščanja javnosti, spodbujanja globalnega učenja in usklajenega zagovorništva krepiti podporo mednarodnemu razvojnemu sodelovanju, mednarodni humanitarni pomoči ter globalnem učenju in povečati prepoznavnost globalnih ciljev, ki so jih države sveta, med njimi tudi Slovenija, sprejele septembra 2015.

Konzorcij, v katerega je združenih 20 slovenskih nevladnih organizacij, bo ozaveščevalne, izobraževalne in zagovorniške aktivnosti izvedel z inovativnimi pristopi in na kreativen način vse z namenom naslavljanja tudi novih krogov ljudi, ki jih tovrstne vsebine ne dosežejo.

Aktivnosti

V okviru projekta bomo partnerji projekta skupno izvedli več kot 270 dogodkov po krajih v vseh statističnih regijah, od delavnic globalnega učenja za mlade in izobraževalce, do gostovanj na regionalnih radijskih in televizijskih postajah. Pripravili bomo več kot 20 gradiv in stališč, s katerimi bomo naslavljali politične odločevalce. Izvajamo spletno ozaveščevalno kampanjo, kjer lahko pod ključnikom #TrajnostnoLokalnoGlobalno spremljate objave, s katerimi želimo spodbuditi vsakega posameznika k aktivaciji pri pomembnih družbenih vprašanjih. Svoje znanje z omenjenih področij bodo lahko posamezniki preizkusili tudi v spletnih kvizih, ali pa se podali v lov za geozakladom.

Mesečno objavljamo razmišljanja nevladnikov o aktualni problematiki in pripravljamo novičnik o globalnem učenju za izobraževalce. Zanje bomo izvedli tudi nacionalne konference o globalnem učenjumotivacijske dneve in pripravili gradiva. Vsako leto bomo izdali tudi časopis, ki bo povzemal dosežke in predstavil pozitivne zgodbe razvojnega sodelovanja.  Najboljše novice sveta 2018 se bodo osredotočile na enakost spolov.

Pridružite se nam lahko na enem od številnih dogodkov –od delavnic globalnega učenja, aktivnostih Tedna vseživljenjskega učenja in Tedna globalnega učenja, do prireditev Skupaj za dosego globalnih ciljev. Vse informacije lahko prejmete tudi na posebnem info telefonu 040 204 464, ki smo ga vzpostavili za vse vedoželjne ali na spletni strani projekta.

Povezane novice >>>