Resnica o delu na domu z družino

Kot organizacija, ki se že preko 13 let ukvarja z usklajevanjem zasebnega in poklicnega življenja, smo še posebno pozorni, kako se o tej problematiki govori v medijih. Usklajevanje dela in družine je sicer že ves čas zahtevno, v času epidemije pa so vse težave staršev in oskrbovalcev postali bolj vidni in izpostavljeni.

Področje, o katerem že vsa ta leta veliko govorimo s podjetji, je tudi delo na domu. Tudi mi instrument dela na domu podjetjem predstavljamo v luči lažjega usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja zaposlenih. Res je, ko delamo doma je vse lahko malo bolj sproščeno. Res je tudi, da si (če nam vodja to omogoča) sami bolj svobodno razporejamo delovne naloge. Nenazadnje je tudi res, da z delom od doma pripomoremo k manjši obremenitvi cest in okolja, sploh če se na delo drugače odpravljamo z osebnim avtomobilom.

Vse to je res z eno ključno predpostavko: da imamo doma na voljo primeren prostor, opremo, in predvsem mir, da zbrano opravimo delovne naloge.

Zato težko sprejemamo romantiziranje dela od doma za vse, ki imajo otroke ali druge osebe, za katere skrbijo. Nekritično podajanje enostranskega pogleda na delo od doma za vse, ki šolajo otroke ali skrbijo za predšolske otroke, temelji na kar nekaj napačnih izhodiščih idealnih scenarijev in je pokroviteljsko ter žaljivo do staršev, ki se ne najdejo v idealiziranih fotografijah, ki slikajo družinsko idilo.

Nekaj resnic o delu na domu z družino:

  • Poleg dela za službo, ki navadno vzame vsaj osem ur, se morajo starši ukvarjati še s šolanjem otrok, razlago snovi, nadzorovanjem dela domačih nalog
  • Obroke, ki bi jih otroci sicer dobili v šoli, mora nekdo pripraviti
  • Nekateri otroci potrebujejo učno pomoč, imajo posebne potrebe in ne zmorejo sami opravljati dela za šolo
  • Nekateri otroci niso tako samostojni, da sami preživijo cel dan pred računalnikom, in sproti opravijo vse naloge
  • Nekatere družine nimajo dovolj prostorov, da se med seboj ne motijo, ko je vsak na svojem spletnem sestanku/predmetu
  • Nekatere družine nimajo računalniške opreme, da lahko vsak otrok in vsak odrasli dela na svojem računalniku
  • Ker skrb za otroke vzame veliko časa, se delavnik zaposlenih raztegne krepko preko osmih ur, zato starši pogosto šele po zaključku dneva, torej zvečer, opravljajo delovne naloge
  • Nekatere družine nimajo dveh (zdravih) staršev, ki si delo enakovredno delita.

Vsi ti izzivi so povod za številne stresne situacije, ki pa jih zaigrane in retuširane fotografije največkrat ne zajamejo. Upamo lahko le, da imajo starši razumevajoče vodje, ki se zmorejo vživeti v njihove situacije in tudi sprejeti nove okoliščine. Obenem bi predvsem od krovnih institucij, ki so odgovorne za področje usklajevanja, pričakovali poglobljeno razumevanje tematike in razmislek o tem, da na trenutno situacijo gledajo realno, brez olepšav.

Petra Hartman, Ekvilib Inštitut