Upravljanje starejših zaposlenih ter krepitev njihovih kompetenc

Ekvilib inštitut ponuja celovito storitev upravljanja starejših zaposlenih, z namenom krepitve njihovih kompetenc in znanja. Storitev lahko koristijo tudi podjetja, ki so uspešno kandidirala iz projekta »Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile«.

 

Storitve, ki vam jih nudimo:

 


Priprava strategije za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih

Analiza dosedanjih kadrovskih procesov in aktivnosti naročnika, pregled bistvenih vrzeli in priprava strategije za zapolnitev vrzeli
Trajanje izvedbe: 6 svetovalnih dni


Osebni načrti in delavnice za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih

1. Izdelava načrta osebnega in poklicnega razvoja starejših zaposlenih

 
2. Motivacijski programi za starejše zaposlene

Vsebina motivacijskih delavnic za starejše zaposlene

Vsebina in cilj:
Vsebina in izvedba izkustvenih motivacijskih delavnic za izbrane zaposlene, ki bodo vključeni v proces, bo izhajala iz potreb in želja konkretnih zaposlenih ter potreb in usmeritev strategije sodelovanja s starejšimi zaposlenimi. Verjamemo, da lahko samo z delavnicami, ki so tako načrtovane, dosegamo optimalne učinke. Splošne delavnice v smislu »one size fits all« se nam ne zdijo primerne. Se pa bomo v delavnicah dotaknili nekaterih področij, ki so splošno pomembna:
– Spoznavanje in razumevanje različnosti
– Klasifikacija generacijskih značilnosti
– Prednosti posameznih generacij
– Temeljne človekove potrebe s poudarkom na varnosti, smislu in poslanstvu posameznika
– Skupni cilji, vrednote organizacije in vključujoča organizacijska kultura
– Predlogi, ideje in ukrepi za podporo razvoju sprejemajoče organizacijske kulture

Predvsem pa bomo delali s posamezniki in njihovimi izzivi, kako krepiti zadovoljstvo, dobro počutje in motiviranost v zadnjem obdobju zaposlitve/poslovne kariere. Za to bomo uporabljali izkustvene tehnike izobraževanja (sociometrija, igra vlog, sociodrama…).

Sociodrama je skupinski proces in ima več pristopov za delo, odvisno od potrebe skupine naročnika – rešuje konkretne težave, krepi medsebojno spoštovanje in zaupanje, razvija globje in širše razumevanje, sprejema odločitve, uči novih vlog ali povezuje člane.
Ključno vlogo pri sociodrami ima tehnika igranja vlog, ki lahko služi kot trening situacije oziroma določenih kompetenc, predvsem pa doživljanje možnih situacij, kar pomaga pri osvobajanju okovja strahov in starih vzorcev vedenja, ki nas ovirajo pri napredku tako v delovnem, kot tudi življenjskem okolju. V sociodrami se lahko preko doživljanja in nato delitve in izdelave strategije uporabnikov poveča učinkovitost zaposlenih, ker izhaja iz njihovega doživljanja, kar jim krepi občutek moči, njihov glas pa je slišan.

Predlagan način dela:
Delo v skupinah od 6 do 15 zaposlenih, odvisno od strukture in vsebine posameznih delavnic

Pri načrtovanju bodo uporabili tudi kar nekaj tehnik in načinov dela, ki jih uporabljamo pri izvajanju naših ostalih delavnic:
– Iskanje ravnotežja med posameznikom in organizacijo
– Upravljanje z raznolikostjo
– Preseganje blokad in reševanje konfliktov
– Utelešeno vodenje
– Inokinestetično delovno mesto

 

3. Supervizija ter skupinski/individualni coaching

Skupinski ali individualni coaching je metoda s katero zagotavljamo kontinuiteto in podporo pri uveljavljanju sprememb v vsakodnevno vedenje in delovanje. Za celostno in trajno spremembo je pomembno večkratno srečanje, ki omogoča zaposlenemu poglobljeno delo na novih vzorcih obnašanja.

4. Skrite značilnosti Generacije Y – Millenials ter kako vam njihovo razkritje bistveno izboljša kvaliteto življenja (na delovnem mestu)

Kaj je nujno, da veste, preden zaposlite predstavnike generacije Y?
In v kolikor že imate takšnega zaposlenega, kaj je tisto ključno, kar lahko najbolje izrazi njihov potencial?

Generacija Y
Cca 1980-1994

Skrivnost 1: Najbolj imuni so na…
Standardne marketinške in prodajne »pitche«, saj so z njimi zrastli in so jim poznani. Posledično so jih prerastli in potrebujejo nekaj drugačnega – ravno to drugačnost pa hkrati vnašajo v Vaše podjetje!

Na trg dela vstopajo nove generacije mladih in podjetja silijo v takšno ali drugačno prestrukturacijo. Pojavlja se namreč trk vsaj treh različnih generacij in posledično tudi njihovih psiholoških značilnosti, medsebojne kompatibilnosti ter sodelovalne in timske dinamike. Tovrstne spremembe ne vplivajo le na samo dinamiko dela, temveč opozarjano tudi na spremembe in potrebne prilagoditve socialne strukture znotraj podjetja.

Razumevanje tovrstnih generacij nam prinese nov vpogled na usklajevanje tovrstnih trkov, ter omogočajo uveljavanje nove dinamike okolja, v katerem te genergacije ne bodo le sobivale, temveč skupaj in uspešno rastle.

Na predavanju boste slišali:

• Kdo so generacija Y?
• Kakšne so njihove psihološke značinosti (kaj jih motivira, na kakšen način se prilagajajo
okolju, kakšne so njihove vrednote, kaj cenijo, kaj opazijo, česa verjetno ne bodo pripravljeni
storiti, kaj je fino, da slišijo večkrat iz vaše strani?) …
• Kaj jim je pomembno na delavnem mestu?
• Kako jih motivirati?
• Kaj si želijo od svojega nadrejenega (katere kompetence je pomembno, da imate/razvijete)?
• Kakšne probleme in kakšne priložnosti prinašajo v podjetje?
• Kakšne strategijo uporabiti, ko želite zaposliti posameznika iz generacije y.
• Kaj v resnici pridobite, ko vam enkrat začnejo zaupati?

Poleg kupa ostalih vprašanj s katerimi vam bomo približali tovrstno generacijo.

4. Delavnica upravljanje z raznolikostjo

Na delavnici bomo naslovili teme, kot so razumevanje stereotipov, predsodkov in nezavednih pristranskosti, anti-diskriminacija kot izhodišče upravljanja z raznolikostjo, zakaj sploh vpeljevati programe raznolikosti, medgeneracijsko sodelovanje kot del raznolikosti ter preseganje blokad in reševanje konfliktov pri medgeneracijskem sodelovanju.
Predlagan način dela:
– Delo v skupinah 15 – 20 udeležencev
– Uporaba izkustvenih tehnik izobraževanja (sociometrija, igra vlog, sociodrama…)
Časovni okvir:
– 6 pedagoških ur z vmesnimi odmori

 

 

V kolikor potrebujete dodatne informacije, bi nas veselilo, če bi se lahko srečali in izmenjali dodatne ideje ter  poglede na potencialno sodelovanje.

Delavnice bo izvajal strokovni tim sodelavcev: Aleš Kranjc Kušlan, mag. Milena Majcen, Ana Rokvić Pinterič, Špela Peterlin, Julija Šifrer, Petra Hartman.    

    

Zaradi omejenih kapacitet in zagotavljanja kvalitete bomo sodelovali z največ 10 naročniki.

Izvajalec:

Ekvilib Inštitut, ustanovljen leta 2003, je neprofitna organizacija, ki deluje na področju kadrovskega svetovanja družbene odgovornosti in trajnostnega poslovanja. Od leta 2007 smo nosilci postopka certificiranja Družini prijazno podjetje, orodja za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja na organizacijskem nivoju. V letu 2016 smo lansirali Akademijo Ko radi in dobro delamo (KRIDD), s katero na malo drugačen način naslavljamo obstoječe izzive sodobnega poslovnega okolja, da bi ustvarili delovno okolje, v katerem tako zaposleni kot vodje radi in dobro delamo.