Dan DeloDružina

Dan DeloDružina je letna akcija, v kateri spodbujamo podjetja in njihove zaposlene, da gredo pravočasno, torej po vseh oddelanih urah, domov.

Z akcijo želimo spodbuditi razmislek o pomenu usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja, razmislek o dolgih delovnikih, ki ne prinašajo želenih rezultatov v obliki večje produktivnosti, ter o organizacijskih kulturah, ki v središče postavljajo produktivno, spoštljivo sodelovanje z zaposlenimi, kajti le takšne organizacijske kulture lahko prinašajo večjo produktivnost, inovativnost, kreativnost in posledično večjo dodano vrednost pri poslovanju. Verjamemo namreč, da lahko to dosežemo le s pripadnimi in zavzetimi zaposlenimi.

Zakaj Dan DD?

Namen tedna usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja je spodbuditi razmislek o pomenu usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja, razmislek o dolgih delovnikih, ki ne prinašajo želenih rezultatov v obliki večje produktivnosti, ter o organizacijskih kulturah, ki v središče postavljajo produktivno, spoštljivo sodelovanje z zaposlenimi, kajti le takšne organizacijske kulture lahko prinašajo večjo produktivnost, inovativnost, kreativnost in posledično večjo dodano vrednost pri poslovanju. Verjamemo namreč, da lahko to dosežemo le s pripadnimi in zavzetimi zaposlenimi.

Nekaj dejstev o usklajevanju zasebnega in poklicnega življenja v Sloveniji:

 • Skoraj 10% delovno aktivnih običajno dela več kot 48 ur tedensko, torej 9,6 ur dnevno.
 • Skoraj 70 % zaposlenih ima točno določen delovni čas, malo več kot 30 % pa jih je ima gibljiv delovni čas.
 • 58 % zaposlenih oseb pravi, da bi zaradi družinskih obveznosti lahko na delo prišli uro pozneje ali pa delovno mesto zapustili uro prej. 25 % bi jih lahko to storilo samo izjemoma. 17 % zaposlenih oseb pa je menilo, da zaradi družinskih obveznosti ne bi mogle zapustiti delovnega mesta uro prej ali priti na delo uro pozneje.
 • V Sloveniji je zavzetih zaposlenih 15%.
 • 72 odstotkov Slovencev pogosto doživlja stres na delovnem mestu,povprečje v EU27 pa je 51 odstotkov.
 • Podatki za Slovenijo so potrjujejo visoko intenzivnost dela, saj so anketiranci večinoma poročali o prevelikem obsegu delovnih nalog in slabi organizaciji dela.
 • Splošno utrujenost občuti 40 odstotkov delavcev. V primerjavi z EU27 so delavci v Sloveniji manj izpostavljeni besednim žalitvam, pogostejše pa so grožnje in ponižujoče ravnanje.
 • Zaradi lažjega usklajevanja družinskih in poklicnih obveznosti je službo že kdaj zamenjalo 31,6% žensk in 14,7% moških.
 • Dobra četrtina anketirank (25,7%) in dve petini anketirancev (40,4 %) je v preteklem mesecu delala preko polnega delovnega časa.
 • Napredovanju se je zaradi družinskih obveznosti odpovedala vsaka 11. ženska in vsak 43. moški.
 • Največ žensk je v mesecu pred opravljeno raziskavo opravilo do 10 nadur, največ nižjih in srednjih menedžerk od 11 do 20 nadur, višje menedžerke pa od 21 do 30 in nad 50 nadur.
 • Med anketiranimi ženskami(skoraj) vsak dan dela po službi od doma za službo vsaka štirinajsta (7,4%) zaposlena anketiranka, nekajkrat tedensko vsaka dvajseta (5,3%), nekajkrat mesečno vsaka deseta (9,8%), enkrat mesečno vsaka triintrideseta (3,5%) in nekajkrat letno vsaka osemnajsta (5,6%). Med glavnimi razlogi, zakaj zaposlene anketiranke tudi po službi od doma delajo za službo, jih je skoraj polovica (47,2%) odgovorila, da je razlog ta, da se počutijo odgovorne za opravljeno delo, slaba četrtina (24,9 %) jih nima izbire, vsaka sedma (14,1%) je navedla, da je to nujno za njeno kariero
 • Med moškimi sta takšnih, ki so v mesecu pred anketiranjem opravljali delo preko polnega delovnega časa, dobri dve petini (40,4%).

Vir: SURS
Vir: Nada Zupan, Konferenca o zavzetosti

Dan DeloDružina 2017