Dnevi družbene odgovornosti 2019

Poslanstvo Ekvilib Inštituta je soustvarjati vzdržen in uravnotežen svet, v katerem delujejo odgovorni posamezniki, podjetja in organizacije. Naj bodo Dnevi družbene odgovornosti en korak bližje temu. 

Dnevi družbene odgovornosti so namenjeni promociji, izobraževanju in osveščanju o pomenu družbeno odgovornega poslovanja in obnašanja. Dneve organizirata Mreža za družbeno odgovornost Slovenije (MDOS) ter Ekvilib Inštitut skupaj s partnerji.

Dnevi družbene odgovornosti bodo potekali 9., 10. in 11. decembra 2019. Vsak dan bo Ekvilib Inštitut organiziral en dogodek, ki bo namenjen specifični tematiki s področja družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja. Prav tako bo vsak dogodek glede na izbrano tematiko, poskušal prispevati k trajnostnemu razvoju širše družbe. Prispevek k trajnostnemu razvoju bomo ponazorili na način, da bodo aktivnosti posameznih dni sledili ciljem trajnostnega razvoja oz. Agendi 2030. Agenda 2030 za trajnostni razvoj, sprejeta s strani Organizacije združenih Narodov (OZN), na uravnotežen način povezuje tri dimenzije trajnostnega razvoja – ekonomsko, socialno in okoljsko – in jih prepleta skozi 17 ciljev trajnostnega razvoja, ki jih bo potrebno uresničiti do leta 2030.  

9. december

STRATEŠKO UPRAVLJANJE DRUŽBENE ODGOVORNOSTI s predstavitvijo obstoječih orodij

Ura: 10:30 do 16:00
Lokacija: Pošta Slovenije d.d. (Čopova 11, 1000 Ljubljana, konferenčna dvorana, tretje nadstropje)
Organizator: Ekvilib Inštitut in Mreža za družbeno odgovornost Slovenije

Na dogodku bomo z raziskovalci področja družbene odgovornosti in podjetji, ki že stopajo po poti transformacije v trajnostno poslovanje, naslavljali to zahtevno področje.

VEČ…


10. december

Delavnica: ČLOVEKOVE PRAVICE V GOSPODARSTVU

Ura: 10:00 -13:00
Organizator: Ekvilib Lokacija: Pošta Slovenije d.d. (Čopova 11, 1000 Ljubljana, konferenčna dvorana, tretje nadstropje)
Organizator: Ekvilib Inštitut , CSR Europe

VEČ…


11. december

Dan Delo Družina 2019

Organizator: Ekvilib Inštitut

Dan Delo Družina 2019: 11.12.2019 bo v Sloveniji že petič potekala akcija Dan Delo Družina, ko spodbujamo podjetja in njihove zaposlene, da gredo pravočasno, torej po vseh oddelanih urah, domov.

VEČ…


Panel: Odklop od službene komunikacije

Ura: 10:00 -11:30
Lokacija: Pošta Slovenije d.d. (Čopova 11, 1000 Ljubljana, konferenčna dvorana, tretje nadstropje)

Organizator: Ekvilib inštitut

Ekvilib Inštitut ob Dnevu Delo Družina vabi na panel, kjer bomo s strokovnjaki in posamezniki govorili vdoru službene komunikacije v zasebno življenje.


Podelitev certifikatov Družini prijazno podjetje

Ura: 12:00 – 13:15
Lokacija: Pošta Slovenije d.d. (Čopova 11, 1000 Ljubljana, konferenčna dvorana, tretje nadstropje)

Organizator: Ekvilib inštitut  

Za vse informacije smo vam na voljo na info@ekvilib.org ali na telefonski številki 01/4303751.  


Poslanstvo Ekvilib Inštituta je soustvarjati vzdržen in uravnotežen svet, v katerem delujejo odgovorni posamezniki, podjetja in organizacije. Naj bodo Dnevi družbene odgovornosti en korak bližje temu.