SPM: Ženske po svetu zahtevajo davčno pravičnost za večjo enakost spolov

SPM: Ženske po svetu zahtevajo davčno pravičnost za večjo enakost spolov

Sporočilo za javnost:
Ženske po svetu zahtevajo davčno pravičnost za večjo enakost spolov
Najavljamo Globalne dneve akcije #TaxJustice for Women’s Rights, 8.-24. marec 2017

Ekvilib Inštitut se pridružuje mreži Global Alliance for Tax Justice, ostalim članicam in partnerskim organizacijam z držav po svetu, ki so se vključile v pobudo Globalni dnevi akcije Davčna pravičnost za pravice žensk (#TaxJustice for Women’s Rights Global Days of Action), ki potekajo med 8. in 24. marcem 2017. Datum začetka pobude zaznamuje Mednarodni dan žena (8. marec) in zaključek letni medvladni sestanek Komisije ZN o statusu žensk.

Panamski dokumenti, aferi LuxLeaks in Swiss Leaks so razkrili svetovno razsežnost izmikanja davkom, a so vlade do sedaj naredile le malo, da bi popravile situacijo. Od New Yorka do Akre v Gani in Katmanduja, bodo ženske, dekleta in njihovi podporniki organizirali shode, govore, simpozije, feministične festivale in demonstracije ter pozivali vlade sveta, da izpolnijo svoje zaveze o zagotavljanju pravic žensk in gospodarske enakopravnosti s sprejetjem ukrepov za davčno pravičnost.

Davki, javne storitve in ženske pravice

»Smo na kritični točki. V Ekvilib Inštitutu smo se pridružili pobudi, ker so pravice žensk in deklet po svetu ogrožene zaradi diskriminatornih svetovnih, regionalnih in nacionalnih davčnih politik,« pravi Maruša Babnik, koordinatorka projekta Gibanje za davčno pravičnost, Ekvilib Inštitut. »Trenutni zakoni in prakse omogočajo multinacionalkam in najpremožnejšim, da se v mnogih primerih izogibajo plačilu pravičnega deleža davkov. S tem proračuni vlad izgubljajo pomemben vir prihodkov za financiranje javnih storitev, kot so zdravstvo, šolstvo in pitna voda, ki so kritične za uresničevanje pravic žensk in za spodbujanje enakosti spolov po svetu.«

Izogibanje davkom in davčne olajšave podeljene velikim podjetjem stanejo države v razvoju stotine milijard dolarjev vsako leto – sredstva, ki bi lahko korenito spremenila življenja žensk in deklet po svetu.

Davčna pravičnost je pomembna za zagotovitev javnih storitev, ki lahko pripomorejo k zmanjšanju ali odzivu na nasilje nad ženskami in zagotovijo univerzalni dostop do javnega zdravstva ter kakovostnega javnega šolstva za več deklic. 1 od 8 deklic, ki so primerne starosti za šolanje, trenutno ne hodi v šolo. Z javnimi storitvami se podpre gospodarska enakost žensk in zmanjša obseg neplačanega skrbstvenega dela, ki ga opravljajo.

Davčna nepravičnost je seksistična

Ženske predstavljajo večino revnih na svetu. Poleg tega, da trenutne davčne politike nesorazmerno bolj škodijo ženskam, so tudi ugodnejše za moške. Večino »prihrankov«, ki se ustvarijo na račun nižjih dohodninskih stopenj, neobdavčenih prihodkov od investicij, multinacionalkam odobrenih davčnih olajšav ali s širšim ignoriranjem problematike izogibanja davkom in davčnih utaj, ustvarijo moški.

Slovenija je, kot veliko drugih držav, uvedla in v zadnjih letih zvišala davčno stopnjo za potrošniške dobrine, s čimer želi nadomestiti izgubljene prihodke zaradi znižanih stopenj davka na dobiček podjetij. To ustvarja nepravično dodatno breme za ženske, ki porabijo večji delež svojih prihodkov za nakup osnovnih dobrin.

Vlade naj odgovarjajo

Slovenija se je v mednarodnih konvencijah in s sprejetjem ciljev trajnostnega razvoja zavezala k zaščiti pravic žensk in napredovanju enakosti spolov.

Organizacije, sodelujoče v pobudi #TaxJustice for Women’s Rights, predstavljamo vrsto priporočil za politike na regionalni in globalni ravni, vključno z ustanovitvijo vključujočega medvladnega globalnega davčnega telesa v okviru Združenih narodov, v katerem bi pri odločanju o mednarodnih davčnih politikah enakopravno sodelovale vse države, tudi tiste, ki v trenutni situaciji, ko davčna pravila piše ekskluzivni klub najbogatejših držav, nimajo besede.

Tudi slovenska davčna politika gre v smeri večje obremenitve posameznikov, z višjo obdavčitvijo prihodkov in višjimi prispevki ter z višanjem posrednih potrošniških davkov, kot je davek na dodano vrednost, namesto v smeri progresivne obdavčitve prihodkov, bogastva in dobička podjetij.

Maruša Babnik, Ekvilib Inštitut: »Poročilo partnerskih organizacij Srednje in Vzhodnoevropske regije Pobegli davki razkriva, da prihodek Slovenije z naslova davka na dohodek pravnih oseb predstavlja le 4,26% vseh prihodkov oziroma le 1,56% BDP, medtem ko davek na dodano vrednost predstavlja 22,70 % skupnih prihodkov države. Prav tako je iz raziskave razvidno, da v nasprotju s priznano teorijo nekaterih ekonomistov, da nizke in enotne davčne stopnje spodbujajo ekonomsko dejavnost in prihodek z naslova davka na dobiček, dejansko le prevalijo davčno breme na zaposlene in potrošnike. Posledica so višji potrošniški davki ter večja dohodkovna neenakost, ki veliko bolj prizadene ženske.«

Za več informacij o svetovni pobudi, prosimo sledite tej povezavi.


Kontaktna oseba: Maruša Babnik, e: marusa[at]ekvilib.org